BONESLESS Inihaw na Bangus... but Fried!

BONESLESS Bangus, everyone?

May panahon na gusto mo homemade inihaw na bangus pero ayaw mo na mag effort pa mag ihaw sa labas. Eto na yon :) Hope you enjoy the video. So Taralets EAT.

BONESLESS Inihaw na Bangus... but Fried!

 

Facebook: https://www.facebook.com/TaraletsEATnow/