Gamot sa Covid Aprubado ng US FDA

Good News: Unang Gamot Laban sa Covid Aprubado ng US FDA

Remdesivir: Mapapabilis ang Paggaling ng Pasyente ayon sa ACTT Trial

1. May malaking pagsusuri ng 1063 Covid patients sa 22 bansa, na Randomized at Placebo Controlled Trial. Napatunayan sa preliminary results na bibilis ang recovery time ng pasyente.

2. Ginagamit ito for Severe Covid Cases with Pneumonia. Dagdag pa ito sa ibang supportive treatment.

3. Inaabangan pa natin ang resulta ng ibang mga gamot sa Clinical Trial (WHO Solidarity Trial) at vaccine para sa Covid.

4. Ang problema dito ay mahal ang gamot. Sana maibaba ang presyo para makatulong sa mahihirap.
Alamin ang Detalye.

Follow c
https://www.youtube.com/channel/UCR6n79EOdY406JlZD8FEgyg

Post a Comment

0 Comments