LGBT+ is equals to LGBTTQQIAAP

LGB, na ginamit upang palitan ang term na gay sa pagtukoy sa komunidad ng LGBT na nagsisimula sa kalagitnaan ng mga huling taon ng 1980s.

Ang lumang kahulugan ng salitang "gay" sa english dictionary ay -- lighthearted, cheerful, jolly and carefree. Na naging pangalawang kahulugan na lang ngayon. Ang pinaka unang kahulugan na ngayon ay -- homosexual.

Eddie Garcia
in "Rainbow Sunset"
Sa tagalog na kahulugan ay  "bakla". Ang salitang bakla sa tagalog dictionary ay may sarili ring kahulugan na ang ibig sabihin ay "duwag".

Halimbawang pangungusap: "Bakit ayaw mo akong labanan sa suntukan? Bakla ka ba?"
Ito rin ay may double meaning -- "Bakla ka ba?" ay kahintulad din ng "Duwag ka ba?"

Ang LGBT naman (or GLBT), ay isang kategorya na tumutukoy sa lesbian, gay, bisexual, at transgender. Ginamit mula noong 1990s.

Ngayon, ang pinakabagong kategoryang LGBTTQQIAAP (lesbian, gay, bisexual, transgender, transsexual, queer, questioning, intersex, asexual, ally, pansexual) ay nagiging popular na rin ngayon, bagaman ang naturang mga kategorya ay paminsan-minsang pinupuna dahil sa pagiging nakalilito at hindi na nais pang kabisaduhin ng ilang mga tao, pati na rin ang mga isyu sa paglalagay ng mga titik sa loob ng bagong salita.

Dahil sa may kahabaan ang kategoryang ito, tinatawag na lang ito ng iba na LGBT+.

Paghimay-himayin natin ang mga letra ng LGBTTQQIAAP.

Lesbian - a homosexual woman. Lesbianism is the sexual and romantic desire between females.

Gay - a homosexual, especially a man. Can also be associated with female-to-female sexual relationship but since "lesbian" is the perfect word to describe 'em -- bihira na itong ginagamit. 

Bisexual - Bisexuality is romantic attraction, sexual attraction, or sexual behavior toward both males and females, or to more than one sex or gender. It may also be defined as romantic or sexual attraction to people of any sex or gender identity, which is also known as pansexuality. O pumasok na sa salitang bisexual ang pansexuality - may pagkakapareho.
Transgender - Transgender people have a gender identity or gender expression that differs from their assigned sex. Some transgender people who desire medical assistance to transition from one sex to another identify as transsexual. O pumasok na ang salitang transsexual - may evolution of sexes na nangyayari.

Transsexual - Transsexual people experience a gender identity that is inconsistent with, or not culturally associated with, their assigned sex, and desire to permanently transition to the gender with which they identify, usually seeking medical assistance (including hormone replacement therapy and other sex reassignment therapies)

Queer - Queer is an umbrella term for sexual and gender minorities who are not heterosexual or are not cisgender. Originally meaning "strange" or "peculiar", queer came to be used pejoratively against those with same-sex desires or relationships in the late 19th century.
Questioning - from the word itself, the questioning of one's gender, sexual identity, sexual orientation, or all three is a process of exploration by people who may be unsure, still exploring, and concerned about applying a social label to themselves for various reasons.
Intersex - is a general term used for a variety of conditions in which a person is born with a reproductive or sexual anatomy that doesn’t seem to fit the typical definitions of female or male. For example, a person might be born appearing to be female on the outside, but having mostly male-typical anatomy on the inside. Or a person may be born with genitals that seem to be in-between the usual male and female types—for example, a girl may be born with a noticeably large clitoris, or lacking a vaginal opening, or a boy may be born with a notably small penis, or with a scrotum that is divided so that it has formed more like a vagina. 
Asexual -  someone who does not experience sexual attraction.  That’s all there is to it.  Aces can be any sex or gender or age or ethnic background or body type, can be rich or poor, can wear any clothing style, and can be any religion or political affiliation.
Ally - a person who is a member of the dominant group who works to end oppression in his or her own personal and professional life by supporting and advocating with the oppressed population. (hmmm.. I need to browse more info about this one.)
Pansexual - or omnisexuality, is the sexual, romantic or emotional attraction towards people regardless of their sex or gender identity. Pansexual people may refer to themselves as gender-blind, asserting that gender and sex are not determining factors in their romantic or sexual attraction to others.

A romantic
lesbian movie
Ang mga Queer ay, tulad ng mga taong transgender, ang gender sex. Hindi ito sumusunod sa mga tradisyunal na heterosexist na pagpapalagay ng pag-uugali ng lalaki at babae, dahil mayroon tayong sekswal at emosyonal na relasyon na may parehong kasarian. Dapat nating ipagdiwang ang ating pagkakasalungatan o pagkaka-iba sa mga pangunahing tuwid o mabuti naman na kaugalian.

Sa mga public clinical setup, ang MSM ("mga lalaking nakikipagtalik sa mga lalaki") ay klinikal na ginagamit upang ilarawan ang mga lalaki na nakikipagtalik sa ibang mga lalaki nang hindi nagre-refer sa kanilang sekswal na oryentasyon, gayon din ang WSW ("mga kababaihan na nakikipagtalik sa mga babae") na ginamit din bilang isang katulad na termino.

Nakakalito o kahit na sabihin mo pang nakaka-asar na minsan dahil sa napakaraming mga terminolohiya at titik na nakasulat, ang mahalaga sa bagay na ito o ang nais ng mga nasa grupo na ito na tawagin sila sa pangalan na gusto nila. 
Hindi man sumang-ayon ang iba sa kategoryang pinili ng isa sa kanyang sarili. Tandaan mo na lang na iyon ang gusto nyang itawag mo sa kanya. Parang ganito lang yan... kung gusto ng isa na tawagin siya na bakla, okay lang. Eh paano yung mga ayaw?
Kung ano ang tingin mo sa sarili mo, 'yon ka.

Iyon naman ang mahalaga. Tama ang pangalan o gusto mo ang pangalan na itatawag sa iyo. Tama naman hindi ba?

Vietnam's
first bisexual movie.
Kung may tanong ka man o may hindi naiintindihan sa konsepto ng tawagan na ito. Isipin mo lang na lahat tayo ay tao at nagnanais na mapabuti sa lipunan - ang pamilya, kaibigan o kakilala.

Galangin at wag gulangan ang isa't-isa. Maging mabuti sa gawa at pananalita.

Humanity sa tagalog ay Sangkatauhan.
Ang sangkabadingan (na isa ring katawagan sa grupo na ito) ay bahagi din ng sangkatauhan.
Humanity defines itself as the quality of being humane.

Post a Comment

0 Comments